Huisvesting maatschappelijke organisaties in Vlaardingen

Deze week vernamen we, dat de gebruikers van Galgkade 3, te weten Stichting Yets Foundation, Stichting Antipesto en The Gate, de wacht is aangezegd en per 1 februari 2019 het pand aan Galgkade 3 moeten verlaten. Ze huurden via Ad Hoc, dus het risico van huuropzegging was aanwezig. Maar we vinden het wel verontrustend, dat zulke belangrijke maatschappelijke organisaties telkens op zoek moeten naar nieuwe locaties in de stad, om hun werkzaamheden voort te kunnen zetten.
Daarom stellen we, samen met het CDA, vragen aan het college hierover:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aan college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen.

Vlaardingen, 6 december 2018

Betreft vragen volgens art. 34 van het RvO over beëindiging bruikleenovereenkomst Galgkade 3

Onlangs hebben het CDA en de PvdA vernomen, dat de bruikleenovereenkomst met betrekking tot de Galgkade 3 is beëindigd. Dit betekent dat er per 1 februari geen huisvesting meer is voor de Stichting Yets Foundation, Stichting Antipesto en daarmee ook The Gate in Vlaardingen. Extra zuur is het feit dat The Gate Vlaardingen op 2 november de deuren feestelijk heeft geopend en op 7 november te horen kreeg deze deuren op korte termijn te moeten sluiten.

Deze maatschappelijke organisaties doen goed en belangrijk werk in en voor onze stad met als doel jongeren zelfredzaam te maken, zodat ze op de lange termijn een positieve rol in de maatschappij kunnen vinden. Dit gebeurt met veel vrijwilligers en tegen een minimum aan inzet van middelen. Huisvesting van deze organisaties is daarbij van groot belang en iets waar deze organisaties zich geen zorgen over zouden moeten maken.

Naar aanleiding van bovenstaande hebben het CDA en de PvdA de volgende vragen:

·         Bent u bekend met de beëindiging van de bruikleenovereenkomst van de Galgkade 3? Zo ja, is er door de gemeente contact opgenomen met de organisaties Stichting Yets Foundation,  Stichting Antipesto en The Gate in Vlaardingen?

·         Bent u van mening dat de gemeente een verantwoordelijkheid heeft voor de huisvesting van maatschappelijke organisaties?
Zo nee, waarom niet.
Zo ja, op welke wijze kan de gemeente deze verantwoordelijkheid nemen?

·         Bent u bereid om met deze organisaties in gesprek te gaan en op zoek te gaan naar een oplossing op korte termijn waar het gaat om huisvesting?

Tot slot verzoeken wij u om deze vragen zo spoedig als mogelijk te beantwoorden, gezien de datum  beëindiging van de bruikleenovereenkomst per 1 februari 2019.


Met vriendelijke groet,

Marieke Thommis              Nel Versteeg
CDA                                  PvdA Vlaardingen