Demonstratie op de Dam voor een socialer Nederland

Afgelopen zaterdag, 10 november, was er een grote demonstratie in Amsterdam, georganiseerd door de vakbonden, om te strijden voor een SOCIALER NEDERLAND.
Rob Strijker, lid van de PvdA en lokaal ook bestuurslid (ad interim) voor PvdA Vlaardingen, was aanwezig bij deze demonstratie en legt hieronder uit, waarom hij gemotiveerd was om hieraan deel te nemen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mijn motivatie om naar de Dam te gaan voor een socialer Nederland.

1: Het gaat weer goed met de economie, alleen de werknemer merkt hier nog niets van in zijn loon.
Al het geld gaat naar de aandeelhouder in plaats van naar de werknemer.
De aandeelhouder loopt in feite geen risico en wordt als het ware “slapend” rijk.
De werknemer draagt al het risico, maar kan de eindjes steeds moeilijker aan elkaar knopen door de stijgende prijzen bij gelijkblijvend loon.
Dit moet veranderen. Het geld moet eerlijker worden verdeeld, maar dit gaat niet vanzelf. Hiervoor is harde actie nodig.  10 november 2018 was slechts het begin!

2: Zorg: Er gaat veel te veel geld zitten in duur betaalde bureaucratie, alleen om de risico’s voor het kapitaal beheersbaar te houden. De mensen, die de zorg daadwerkelijk verlenen, zijn de helft van hun tijd kwijt aan deze poppenkast. Dit moet veranderen. Met “marktwerking” sloop je de zorg. Goede zorg is in feite onbetaalbaar. Ook hiervoor is actie nodig, want dit gaat rechtstreeks tegen het verdienmodel in. Het geld moet naar degenen die de zorg daadwerkelijk verlenen en er moeten meer mensen opgeleid en aangenomen worden om de werkdruk draaglijker te maken.

3: Onderwijs: Om dezelfde reden moet het geld op de onderwijsbegroting rechtstreeks naar de leraren, die het onderwijs daadwerkelijk geven aan onze kinderen, die later als wij oud zijn voldoende moeten zijn toegerust om een goed leven in de maatschappij te leiden. Het beroep leraar moet weer aantrekkelijk worden en er moeten meer leraren opgeleid en aangenomen worden. 
Ook hiervoor is actie nodig want dit gaat rechtstreeks tegen het verdienmodel van de rijkste 0,01% in. (Thomas Piketty; Kapitaal in de 21e eeuw.) Gelukkig is er nog een vermogende middenklasse, die 35% procent van al het kapitaal bezit. Dit is het recept voor langdurige vrede gebleken.

4: Schijnzelfstandigen bij Uber en Deliveroo en dergelijke: Ofwel de loonwerkers uit de 19e eeuw.  Om deze praktijken uit te bannen zijn de vakbonden in het begin van de 20e eeuw opgericht.  Om de loonwerkers opnieuw te verenigen is actie nodig.

5: Banken worden gered van belastinggeld en ziekenhuizen vallen om. Dit moet veranderen.
Er is door de Eurogroep onder leiding van Jeroen Dijsselbloem een bankunie opgetuigd. Dit is slechts het begin en moet nog verder gekapitaliseerd en gereguleerd worden. Als het weer mis gaat met een bank moeten de aandeelhouders en vervolgens de achtergestelde leningen en de deposito’s boven de ton aangesproken worden. De bail-in. Het is niet de bedoeling de banken te redden met belastinggeld. De bail-out. Hiervoor is actie nodig want ook dit gaat tegen het verdienmodel van de rijkste 0,01% in. (Thomas Piketty; Kapitaal in de 21e eeuw).


Er zijn nog veel meer argumenten aan te dragen, maar dit was in 5 punten voor mij genoeg reden om naar de Dam te gaan afgelopen zaterdag, voor een socialer Nederland.

Groet,
Rob Strijker
Secretaris a.i.
PvdA Vlaardingen.